PNDR

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR)

În februarie 2017 am semnat un contract pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile pentru înfiinţare unui nou atelier meşteşugăresc ce promovează tâmplăria. Spaţiul productiv, unde se implementează proiectul, se află în comuna Podoleni, judeţul Neamţ, este modern şi asigura posibilitatea dezvoltării societăţii pe termen lung.

Obiectivul general al proiectului constă în înfiinţarea unei capacităţi de producţie şi crearea de locuri de muncă în meseria de tâmplar.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în:

– Echiparea atelierului cu maşini şi unelte moderne care să faciliteze crearea jucăriilor din lemn.

– Promovarea produselor prin dezvoltarea instrumentelor de comercializare on-line şi participarea la târguri de profil.

– Crearea a două noi locuri de muncă

Proiectul este finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

PNDR este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.