GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal

RO:

Această politică de confidențialitate descrie modul și momentul în care colectăm, folosim și împărtășim informații dumneavoastră personale (numite in continuare „informații” sau „informațiile”) atunci când achiziționați un produs de la noi, ne contactați sau utilizați serviciile noastre în alt mod prin intermediul Facebook sau a website-ului nostru www.vulpstoys.com.

Această politică de confidențialitate nu se aplică practicilor unor terțe părți pe care nu le deținem sau le controlam, inclusiv Facebook sau orice servicii terțe pe care le accesați prin intermediul Facebook. Puteți face referire la Politica de confidențialitate Facebook pentru a afla mai multe despre practicile sale de confidențialitate.

Informațiile pe care le colectăm

Pentru a vă îndeplini comanda, trebuie să ne furnizați anumite informații, cum ar fi numele dvs., CNP-ul, adresa de e-mail, adresa poștală, informațiile de plată și detaliile produsului pe care îl comandați. De asemenea, puteți să ne furnizați informații de contact suplimentare (cum ar fi un număr de telefon, de exemplu) pentru expedierea produselor și alte informații personale (de exemplu, pentru o comandă personalizată de jucării), dacă ne contactați direct.

De ce avem nevoie de informațiile dvs. și de modul în care le folosim

Ne bazăm pe o serie de temeiuri juridice pentru colectarea, utilizarea și distribuirea informațiilor, inclusiv:

• pentru necesitatea de a furniza serviciile noastre, cum ar fi atunci când folosim informațiile dvs. pentru a îndeplini o comanda, pentru a rezolva eventualele dispute sau pentru a oferi sprijin clienților;

• când ne-ați furnizat consimțământul dvs., pe care îl puteți retrage în orice moment, pentru înscrierea în baza noastra de date de contact;

• dacă este necesar să respectăm o obligație legală sau o hotărâre judecătorească sau în legătură cu o reclamație legală, cum ar fi păstrarea informațiilor despre achizițiile dvs., dacă acest lucru este impus de legislația fiscală; și

• dacă este necesar în scopul intereselor noastre legitime, dacă aceste interese legitime nu sunt suprimate de drepturile sau interesele dvs., cum ar fi furnizarea și îmbunătățirea serviciilor noastre. Noi folosim informațiile dvs. pentru a furniza serviciile pe care le-ați solicitat și în interesul nostru legitim pentru a ne îmbunătăți serviciile.

Dezvăluirea informațiilor

Informațiile despre clienții noștri sunt importante pentru afacerea noastră. Împărtășim informațiile dvs. din motive foarte limitate și în circumstanțe limitate, după cum urmează:

• Prestatori de servicii. Angajăm anumite părți terțe, de încredere pentru a îndeplini funcții și a furniza servicii magazinului nostru, cum ar fi companiile de livrare. Vom împărtăși informațiile dvs. personale acestor terțe părți, dar numai în măsura în care este necesar pentru a efectua aceste servicii.

• Transferuri de capital, vânzarea afacerii. Dacă vindem afacerea noastră sau fuzionăm cu alta, putem divulga informațiile dvs. ca parte a tranzacției respective, numai în măsura permisă de lege.

• Respectarea legilor. Putem colecta, utiliza, reține și împărtăși informațiile dvs., dacă suntem convinși că este în mod rezonabil necesar: (a) să răspundem proceselor legale sau cererilor guvernamentale; (b) să punem în aplicare acordurile, termenii și politicile noastre; (c) să prevină, să investigheze și să abordeze fraude și alte activități ilegale, de securitate sau de probleme tehnice; sau (d) sa protejăm drepturile, proprietatea și siguranța clienților noștri sau a altora.

Reținerea datelor

Păstrăm informațiile dvs. personale numai atâta timp cât este necesar pentru a vă oferi serviciile noastre și după cum este descris în Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, s-ar putea să fim obligați să păstrăm aceste informații pentru a ne respecta obligațiile legale și de reglementare, pentru a rezolva disputele și pentru a ne pune în aplicare acordurile. În general, păstrăm datele dvs. pentru următoarea perioadă de timp: 10 ani.

Transferuri de informații personale în afara UE

Putem să stocăm și să procesăm informațiile dvs. prin intermediul serviciilor de găzduire terță parte din SUA și din alte jurisdicții. Prin urmare, putem transfera informațiile dvs. personale într-o jurisdicție cu diferite legi de protecție a datelor și de guvernare decât jurisdicția dvs. Dacă vom considera necesar să transferăm informații despre dvs. în afara UE, ne bazăm pe „Scutul de Confidentialitate UE – SUA” ca bază legală pentru transfer, deoarece Google Cloud si Facebook Inc. sunt certificate conform acestui acord.

Drepturile dumneavoastra

Dacă locuiți în anumite teritorii, inclusiv în UE, aveți mai multe drepturi în legătură cu informațiile dvs. personale. Deși unele dintre aceste drepturi se aplică în general, anumite drepturi se aplică numai în anumite cazuri limitate. Descriem aceste drepturi mai jos:

• Acces la informatii. Aveți dreptul de a accesa și de a primi o copie a informațiilor personale pe care le deținem despre dvs., contactând-ne, utilizând informațiile de contact de mai jos.

• Modificați, restricționați, ștergeți. De asemenea, aveți dreptul să modificați, să restricționați utilizarea sau să solicitati ștergerea informațiilor dvs. personale pe care le detinem. În lipsa circumstanțelor excepționale (de exemplu, în cazul în care suntem obligați să stocăm date din motive legale), vom șterge, în general, informațiile dvs. personale, la cerere.

• Obiectati. Puteți obiecta pentru (i) prelucrarea informațiilor dvs. in baza intereselor noastre legitime și (ii) primirea de mesaje de marketing de la noi după ce ne-ati dat acordul expres pentru a le primi. În astfel de cazuri, vom șterge informațiile dvs. personale, cu excepția cazului în care avem motive convingătoare și justificate să continuăm să folosim aceste informații sau dacă este necesar din motive legale.

• Plângeri. Dacă locuiți în UE și doriți să faceti o notificare / plangere cu privire la folosirea informațiilor dvs. (și fără a aduce atingere oricăror altor drepturi pe care le aveți), aveți dreptul să o faceți cu autoritatea locală de protecție a datelor.

Cum să ne contactați

În scopul aplicării legii UE privind protecția datelor, noi, Vulp’s Toys SRL, suntem administratorul datelor dvs. personale. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri, puteți să ne contactați la vulpstoys@gmail.com sau la adresa: Str. Sperantei nr. 271, Podoleni 617335, Neamț, România.

EN:

This Privacy Policy describes how and when we collect, use, and share information when you purchase an item from us, contact us, or otherwise use our services through Facebook.com or its related sites and services and through our website vulpstoys.com.

This Privacy Policy does not apply to the practices of third parties that we do not own or control, including Facebook or any third party services you access through Facebook. You can reference the Facebook Privacy Policy to learn more about its privacy practices.

Information We Collect

To fulfil your order, you must provide us with certain information, such as your name, your Personal Numeric Code, email address, postal address, payment information, and the details of the product that you’re ordering. You may also choose to provide us with additional contact information (such as a telephone number, for example) for shipping purposes and other personal information (for a custom order of toys, for example), if you contact us directly.

Why We Need Your Information and How We Use It

We rely on a number of legal bases to collect, use, and share your information, including:

· as needed to provide our services, such as when we use your information to fulfil your order, to settle disputes, or to provide customer support;

· when you have provided your affirmative consent, which you may revoke at any time, such as by signing up for our mailing list;

· if necessary to comply with a legal obligation or court order or in connection with a legal claim, such as retaining information about your purchases if required by tax law; and

· as necessary for the purpose of our legitimate interests, if those legitimate interests are not overridden by your rights or interests, such as 1) providing and improving our services. We use your information to provide the services you requested and in our legitimate interest to improve our services;

Information Sharing and Disclosure

Information about our customers is important to our business. We share your personal information for very limited reasons and in limited circumstances, as follows:

· Service providers. We engage certain trusted third parties to perform functions and provide services to my shop, such as delivery companies. We will share your personal information with these third parties, but only to the extent necessary to perform these services.

· Business transfers. If we sell or merge our business, we may disclose your information as part of that transaction, only to the extent permitted by law.

· Compliance with laws. We may collect, use, retain, and share your information if we have a good faith belief that it is reasonably necessary to: (a) respond to legal process or to government requests; (b) enforce my agreements, terms and policies; (c) prevent, investigate, and address fraud and other illegal activity, security, or technical issues; or (d) protect the rights, property, and safety of our customers, or others.

Data Retention

We retain your personal information only for as long as necessary to provide you with our services and as described in our Privacy Policy. However, we may also be required to retain this information to comply with our legal and regulatory obligations, to resolve disputes, and to enforce our agreements. We generally keep your data for the following time period: 10 years.

Transfers of Personal Information Outside the EU

We may store and process your information through third-party hosting services in the US and other jurisdictions. As a result, we may transfer your personal information to a jurisdiction with different data protection and government surveillance laws than your jurisdiction. If we are deemed to transfer information about you outside of the EU, we rely on Privacy Shield as the legal basis for the transfer, as Google Cloud and Facebook Inc. is Privacy Shield certified.

Your Rights

If you reside in certain territories, including the EU, you have a number of rights in relation to your personal information. While some of these rights apply generally, certain rights apply only in certain limited cases. We describe these rights below:

· Access. You may have the right to access and receive a copy of the personal information we hold about you by contacting us using the contact information below.

· Change, restrict, delete. You may also have rights to change, restrict our use of, or delete your personal information. Absent exceptional circumstances (like where we are required to store data for legal reasons) we will generally delete your personal information upon request.

· Object. You can object to (i) our processing of some of your information based on our legitimate interests and (ii) receiving marketing messages from us after providing your express consent to receive them. In such cases, we will delete your personal information unless we have compelling and legitimate grounds to continue using that information or if it is needed for legal reasons.

· Complain. If you reside in the EU and wish to raise a concern about our use of your information (and without prejudice to any other rights you may have), you have the right to do so with your local data protection authority.

How to Contact Us

For purposes of EU data protection law, we, Vulp’s Toys SRL, are the data controller of your personal information. If you have any questions or concerns, you may contact us at vulpstoys@gmail.com. Alternately, you may mail us at: 271, Sperantei Street, Podoleni 617335, Neamt, Romania.